Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot een lid van het bestuur.

Harry van Egmond
Voorzitter
Carel Vosmearhove 5 3438 HR Nieuwegein
Telefoon: 06 – 4114 9187
harry.vanegmond@nieuwegeinfonds.nl

Marjan Vernooy
Secretaris – adviseur – webmaster
Telefoon: 06 – 1551 9983
marjan.vernooy@nieuwegeinfonds.nl

Harry Troelstra
Projecten & Adviseursbegeleiding
Telefoon: 06 – 3960 7574
harry.troelstra@nieuwegeinfonds.nl

Evert van Linge
Penningmeester
Telefoon: 030 604 7729
evert.vanlinge@nieuwegeinfonds.nl

Algemeen e-mail adres is info@nieuwegeinfonds.nl